බුදුගුණ සිහිකරන ඉතිපිසෝ ගාථා රත්නය ලොව ප්‍රථම වරට 1080 වරක් | Ithipiso Gatha 1080 Times | Pirith.mp3

Duration: 56:08

Filesize: 77.09 MB

Bitrate: 320 KbpsServer 1 [mp3/Audio]:

Server 2 [mp3/Audio]:

Pilih salah satu server yang bekerja.