බුදු දහමේ ඇතී බලගතුම ආශිර්වාද ගාථාව | Sabba papassa 108k | Ape pansala.mp3

Duration: 05:43

Filesize: 7.85 MB

Bitrate: 320 KbpsServer 1 [mp3/Audio]:

Server 2 [mp3/Audio]:

Pilih salah satu server yang bekerja.