තුන් සූත්‍රය - Thun Suthraya | Mahamangala | Rathana | Karaneeyameththa | Pirith.mp3

Duration: 18:55

Filesize: 25.98 MB

Bitrate: 320 KbpsServer 1 [mp3/Audio]:

Server 2 [mp3/Audio]:

Pilih salah satu server yang bekerja.